Aseswch eich risg.

Q1. Ydych chi erioed wedi cael rhyw (yn cynnwys rhyw drwy’r geg) heb ddefnyddio condom?

Ydw

Nac ydw

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru